Τασίδου, Αιμιλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αιμιλία Τασίδου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 25410 78787

Δημοσιεύσεις

  • Refanidis, I., Εμμανουηλίδης, Χ., Sakellariou, I., Alexiadis, A., Κουτσιαμάνης, Ρ., Τασίδου, Α. et al. (2014). myVisitPlannerGR: Personalized Itinerary Planning System for Tourism, in Artificial Intelligence: Methods and Applications. In Likas, A., Blekas, K. , Kalles & D. (editors), 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2014, pages 615-629. Ioannina : SPRINGER. [...] 
  • Εμμανουηλίδης, Χ., Koutsiamanis, R., Τασίδου, Α., Ευφραιμίδης, Π. & Refanidis, I. (2014). Cloud-based recommendation services for creative tourism. In, pages 261-270. Istanbul, Turkey : Boğaziçi University. [...] 
  • Εμμανουηλίδης, Χ., Κουτσιαμάνης, Ρ. & Τασίδου, Α. (2013). Mobile guides: Taxonomy of architectures, context awareness, technologies and applications. Journal of network and computer applications, 36(1), 103-125. [...] 
  • Εμμανουηλίδης, Χ., Κουτσιαμάνης, Ρ., Τασίδου, Α. & Stefanie Leontiadis. (2013). Supporting Cultural Route Sustainability via innovative digital heritage applications and services. Manual of Wise Management, Preservation, Reuse and Economic Valorisation; of Architecture, of Totalitarian Regimes, of the 20th Century, 176-182. [...]