Τμήμα - Τεχνολογίας Φωνής και Ήχου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τεχνολογίας Φωνής και Ήχου

  
 

Το τμήμα Τεχνολογίας Φωνής και Ήχου διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον ευρύτερο χώρο της επεξεργασίας σήματος φωνής και μουσικής. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του τμήματος εστιάζουν στους τομείς της σύνθεσης φωνής από κείμενο, της αναγνώρισης φωνής, της συσταδοποίησης και δεικτοδότησης ομιλητή, της αξιολόγησης σήματος φωνής, της ανάλυσης, επεξεργασίας και μοντελοποίησης σημάτων φωνής και μουσικής, της κωδικοποίησης και συμπίεσης φωνής και της φασματικής ανάλυσης. Επιπρόσθετα, ειδικεύεται σε θέματα καθολικής σχεδίασης,  υποστηρικτικών τεχνολογιών και προσβασιμότητας που σχετίζονται με τις παραπάνω τεχνολογίες, σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, στόχο του τμήματος αποτελεί, αφενός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοτύπων συστημάτων και βασικών τεχνολογιών πυρήνα με σκοπό την αξιοποίηση τους σε καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες και αφετέρου, η ανάπτυξη πόρων και εργαλείων στις ανωτέρω περιοχές. Το τμήμα δραστηριοποιείται ενεργά στο πλαίσιο ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Το τμήμα διαθέτει αναπτυξιακές πλατφόρμες, συστήματα και εργαλεία για:

  • σύνθεση φωνής από κείμενο
  • αναγνώριση φωνής
  • δεικτοδότηση ομιλητή
  • φωνητική επαύξηση ιστοτόπων
  • φασματική ανάλυση
  • αποθορυβοποίηση σημάτων
  • μετατροπή greeklish σε Ελληνικά
 
 

Ενδεικτικά έργα

Τεχνολογίες

Προϊόντα

Ομάδα Σύνθεσης Φωνής

 

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: