Τμήμα - Μηχανικής Μετάφρασης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μηχανικής Μετάφρασης

  
 

Το Τμήμα Μηχανικής Μετάφρασης ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων μετάφρασης με έμφαση σε θέματα αρχιτεκτονικής, ανάπτυξης αλγορίθμων, μοντελοποίησης φαινομένων της Ελληνικής γλώσσας, συγκριτικής ανάλυσης και δημιουργίας υπολογιστικών γραμματικών.

Οι βασικές δραστηριότητες του τμήματος μπορούν να συνοψισθούν στους ακόλουθους άξονες:

  • Ανάπτυξη συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης, τα οποία αξιοποιούν την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα και τη συνδυάζουν με σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων. Το τμήμα διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αρχίζοντας από το σύστημα EUROTRA στη δεκαετία του 90 και φτάνοντας στα πιο πρόσφατα (δεκαετία του 2000) METIS και METIS-ΙΙ. Επί του παρόντος το τμήμα δραστηριοποιείται στα ευρωπαϊκά έργα PRESEMT (ως συντονιστής) και ACCURAT (ως εταίρος).
  • Μελέτη της Νέας Ελληνικής σε γραμματικό και υφολογικό επίπεδο με στόχο να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες του τμήματος για την ανάπτυξη γλωσσικού λογισμικού. Στο συγκεκριμένο άξονα μελετώνται μεθοδολογίες για την οργάνωση συλλογών κειμένων με βάση τα υφολογικά τους χαρακτηριστικά αλλά και το θέμα τους.
  • Ανάπτυξη (α) ολοκληρωμένων περιβαλλόντων, όπως συγγραφικά εργαλεία για ελεγχόμενες γλώσσες και (β) πόρων, όπως γραμματικές και πολύγλωσσα λεξικά, θησαυροί και οντολογίες. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση ή την υποβοήθηση του έργου της Μηχανικής Μετάφρασης.
  • Μελέτη μεθοδολογιών αυτόματης μορφολογικής ανάλυσης με απώτερο στόχο την αυτόματη κατασκευή μορφολογικών λεξικών.
 
 

Ερευνητικοί άξονες

Ενδεικτικά έργα

 

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: