Υποδομές
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Υποδομές

 

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά» λειτουργεί σε δύο κτήρια, στο Μαρούσι, Αθήνα και στην Ξάνθη.

 

Η υποδομή του Ινστιτούτου περιλαμβάνει:

  • Intranet και δομημένη καλωδίωση
  • διαδικτυακή σύνδεση 1Mbit/sec μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
  • στούντιο εγγραφής και επεξεργασίας ήχου και βίντεο
  • υπολογιστικό εξοπλισμό (UNIX, Windows, Linux)
  • εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με 2.653 τίτλους βιβλίων και 2.000 τεύχη επιστημονικών περιοδικών
  • Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος - ΚΛΕΨΥΔΡΑ