ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Έργο με τίτλο "LangTERRA"
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Έργο με τίτλο "LangTERRA"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η. Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 304
FAX: 210 6854 270

Αθήνα, 14 Μαΐου, 2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Έργο με τίτλο "LangTERRA –

Enhancing the Research Potential of ILSP/'Athena' R.C. in Language Technology in the European Research ERA" (Nr. 285924)

Ref. No.: ILSP.PD19.LANG.146.0415 (ΑΔΑ: ΩΓΚΙ469ΗΞΩ-5Ι6)

Στο πλαίσιο του έργου «LangTERRA – Enhancing the Research Potential of ILSP/'Athena' R.C. in Language Technology in the European Research ERA» (Nr. 285924) το οποίο χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται θα προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τον προς προμήθεια εξοπλισμό και τους όρους συμμετοχής, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.ilsp.gr/en/news/announcements/321-langterra

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 25/5 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.