Δημοσίευση - Sentence-level Evaluation Using Co-occurences of N-grams
ΕΡΓΑ

Sentence-level Evaluation Using Co-occurences of N-grams

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε συλλογικό τόμο

 

Έτος: 2008
Συγγραφείς: Θεολόγος Αθανασέλης; K. Mamouras; Στυλιανός Μπακαμίδης; Ιωάννης Δολόγλου
Εκδόσεις: Springer-Verlag
Διεύθυνση: Berlin/Heidelberg
Σελίδες: 750–758
Περίληψη:
This work presents an evaluation method of Greek sentences with respect to word order errors. The evaluation method is based on words’ reordering and choosing the version that maximizes the number of trigram hits according to a language model.
[Bibtex]