Δημοσίευση - Assessing the impact of virtualizing physical labs
ΕΡΓΑ

Assessing the impact of virtualizing physical labs

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό

 

Έτος: 2017
Συγγραφείς: Evgenia Paxinou; Vasilis Zafeiropoulos; Athanasios Sypsas; Χαϊρή Κιούρτ; Dimitris Kalles
Περιοδικό: arXiv preprint arXiv:1711.11502
[Bibtex]