Δημοσίευση - Intertwining Culture With Education Through Gamified Storytelling: The Case of “Myth Trek”
ΕΡΓΑ

Intertwining Culture With Education Through Gamified Storytelling: The Case of “Myth Trek”

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό

 

Έτος: 2018
Συγγραφείς: Χαϊρή Κιούρτ; Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Περιοδικό: International Journal of Computational Methods in Heritage Science (IJCMHS)
Τόμος: 2
Αριθμός: 1
Σελίδες: 8-22
[Bibtex]