Δημοσίευση - The ‘Synthesis’ Virtual Museum--an open virtual exhibition creation tool
ΕΡΓΑ

The ‘Synthesis’ Virtual Museum--an open virtual exhibition creation tool

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Πρακτικά

 

Έτος: 2015
Συγγραφείς: Χαϊρή Κιούρτ; Ανέστης Κουτσούδης; Φώτης Αρναούτογλου; Georgia Petsa; Στέλλα Μαρκαντωνάτου; Γεώργιος Παυλίδης
Διεύθυνση: Delphi, Greece
Οργανισμός: International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism
Ημερομηνία: September
[Bibtex]