Δημοσίευση - DynaMus: a fully dynamic 3D virtual Museum framework
ΕΡΓΑ

DynaMus: a fully dynamic 3D virtual Museum framework

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό

 

Έτος: 2016
Συγγραφείς: Χαϊρή Κιούρτ; Ανέστης Κουτσούδης; Γεώργιος Παυλίδης
Περιοδικό: Journal of Cultural Heritage
Τόμος: 22
Σελίδες: 984-991
[Bibtex]