Δημοσίευση - THE ‘SYNTHESIS’ VIRTUAL MUSEUM
ΕΡΓΑ

THE ‘SYNTHESIS’ VIRTUAL MUSEUM

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό

 

Έτος: 2016
Συγγραφείς: Χαϊρή Κιούρτ; Ανέστης Κουτσούδης; Στέλλα Μαρκαντωνάτου; Γεώργιος Παυλίδης
Περιοδικό: Mediterranean Archaeology and Archaeometry
Τόμος: 16
Αριθμός: 5
Σελίδες: 1-9
[Bibtex]