Έργο - METIS II: Statistical Machine Translation Using Monolingual Corpora
ΕΡΓΑ

METIS II: Statistical Machine Translation Using Monolingual Corpora

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2004
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2007
Χρηματοδότηση: Information Society Technologies (IST)
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Ιστότοπος έργου: http://www.ilsp.gr/metis2/
 

Το METIS II ήταν η συνέχεια του επιτυχούς έργου METIS (IST-2001-32775) και είχε επίσης ως στόχο την παραγωγή μεταφράσεων υψηλής ποιότητας από γραμματικώς επισημειωμένα μονόγλωσσα σώματα κειμένων με χρήση τεχνικών αναγνώρισης προτύπων (pattern matching techniques). Φραστικά πρότυπα (chunk patterns) σε υποπροτασιακό επίπεδο τόσο στη γλώσσα πηγή όσο τη γλώσσα στόχο απετέλεσαν τη βάση της μεταφραστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος δεχόταν ως είσοδο μία διαδοχή μεταφρασμένων, με χρήση δίγλωσσων λεξικών και ελάχιστων κανόνων, φραστικών προτύπων από τη γλώσσα πηγή και προσπαθούσε (α) να εντοπίσει μέσα στα κείμενα της γλώσσας στόχου αντίστοιχα παρόμοια πρότυπα και (β) να συνενώσει τα πρότυπα αυτά σε μία ολοκληρωμένη πρόταση.

Στα πλαίσια του METIS II μελετήθηκαν διάφορες γλώσσες (Βελγική, Γερμανική, Ελληνική και Ισπανική), ενώ διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης ημιαυτόματων τεχνικών για την προσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε μεταφραστικές ανάγκες.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

 

Εταίροι: