Δημοσίευση - Χθες ή χτες; Μια ποσοτική μελέτη φωνητικών και μορφολογικών στοιχείων σε κείμενα της Νέας Ελληνικής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χθες ή χτες; Μια ποσοτική μελέτη φωνητικών και μορφολογικών στοιχείων σε κείμενα της Νέας Ελληνικής

Ερευνητικός άξονας:  
Άλλα Γλωσσολογικά Θέματα
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 1995
Συγγραφείς: Γεώργιος Μικρός; Μαρία Γαβριηλίδου; Πένυ Λαμπροπούλου; Γεώργιος Δούκας
Περίληψη:
In this paper we deal with the distribution of consonant clusters in Modern Greek, based on written texts. The variation observed in our corpus reflects booktitle = 16η Συνάντηση Εργασίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, author = Γεώργιος Μικρός and Μαρία Γαβριηλίδου and Πένυ Λαμπροπούλου and Γεώργιος Δούκας, year = 1995
[Bibtex]