Δημοσίευση - Συλλογή ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων: μεθοδολογία και αποτελέσματα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συλλογή ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων: μεθοδολογία και αποτελέσματα

Ερευνητικός άξονας:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 1999
Συγγραφείς: Έλενα Μάντζαρη; Μαρία Γαβριηλίδου; Πένυ Λαμπροπούλου; Γεώργιος Καραγιάννης
Τίτλος βιβλίου: 2ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία
Διεύθυνση: Αθήνα
Περίληψη:
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μιας πρώτης απόπειρας για την συγκέντρωση ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων, δηλαδή ψηφιοποιημένων επιστημονικών και τεχνικών κειμένων και των περιλαμβανόμενων σε αυτά όρων. Η προσπάθεια αυτή εντάχθηκε στο έργο ΟΡΟΣΗΜΟ που υλοποιήθηκε στο ΙΕΛ. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγκέντρωση του υλικού. Οι μεθοδολογικές πρακτικές αποτελούν μεταφορά στον χώρο της ορολογίας της προσέγγισης που χρησιμοποιεί η γλωσσολογική ανάλυση που βασίζεται στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων. Ακολούθως παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας κειμένων και όρων.
[Bibtex]