Δημοσίευση - Μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων

Ερευνητικός άξονας:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 1997
Συγγραφείς: Μαρία Γαβριηλίδου; Πένυ Λαμπροπούλου
Τίτλος βιβλίου: 1ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία
Διεύθυνση: Αθήνα
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από κείμενα. Στόχος είναι ο εντοπισμός λέξεων και πολυλεκτικών σχηματισμών οι οποίοι, με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, έχουν υψηλή πιθανότητα να είναι όροι. Η τελική επικύρωση (ή όχι) των υποψήφιων όρων γίνεται από τον ειδικό του γνωστικού τομέα. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια : καταρχήν, την επεξεργασία ειδικών κειμένων με γλωσσικά και στατιστικά εργαλεία, των οποίων η λειτουργία είναι η άντληση γνώσης από τα κείμενα και η ταξινόμηση και μέτρηση των δεδομένων, και στη συνέχεια, την εφαρμογή στατιστικο-γραμματικών φίλτρων για την ανάδειξη των υποψήφιων όρων.
[Bibtex]