Δημοσίευση - Language Resources in the Balkan area
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Language Resources in the Balkan area

Ερευνητικός άξονας:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2003
Συγγραφείς: Ελίνα Δεσύπρη; Μαρία Γαβριηλίδου; Πένυ Λαμπροπούλου
Τίτλος βιβλίου: Workshop on Balkan Language Resources and Tools
Διεύθυνση: Thessaloniki, Greece
Περίληψη:
Taking as a starting point the ENABLER survey, this paper reports on Language Resources (LRs) in the Balkan area and for Balkan languages. It also presents the facilities provided by a web application that aims to serve as a tool for LRs identification, by providing access to a catalogue of LRs described in a harmonized way according to the ENABLER metadata schema and, thus, aspiring to act as an information point contributing to the dissemination of LRs.
[Bibtex]