Δημοσίευση - One Ontology to Bind Them All: The META-SHARE OWL Ontology for the Interoperability of Linguistic Datasets on the Web
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

One Ontology to Bind Them All: The META-SHARE OWL Ontology for the Interoperability of Linguistic Datasets on the Web

Ερευνητικός άξονας:  
Άλλα θέματα Πληροφορικής
    
Είδος:  
Κεφάλαιο βιβλίου

 

Έτος: 2015
Συγγραφείς: John McCrae; Πένυ Λαμπροπούλου; Jorge Gracia; Marta Villegas; Victor Rodriguez-Doncel; Philipp Cimiano
Επιμέλεια: Gandon, F. and Guéret, C. and Villata, S. and Breslin, J. and Faron-Zucker, C. and Zimmermann, A.
Σελίδες: 271—282
Εκδόσεις: Springer International Publishing
ISBN: 978-3-319-25639-9
DOI: 10.1007/978-3-319-25639-9_42
[Bibtex]