Δημοσίευση - Developing a Framework for Describing Relations among Language Resources
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Developing a Framework for Describing Relations among Language Resources

Ερευνητικός άξονας:  
Άλλα θέματα Πληροφορικής
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: Πένυ Λαμπροπούλου; Christopher Cieri; Μαρία Γαβριηλίδου
Επιμέλεια: Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)
Διεύθυνση: Reykjavik, Iceland
Ημερομηνία: Μάϊος
ISBN: 978-2-9517408-8-4
[Bibtex]